Ważne zmiany w cenniku ESET od 1 maja 2023 post thumbnail

ESET Nowy cennik

Z dniem 1 maja 2023 w ofercie ESET nastąpią zmiany wprowadzające między innymi nowy model rozliczeniowy. W związku z wprowadzeniem modelu subskrypcyjnego, wznowienia licencji na starych zasadach możliwe są tylko do 28.04.2023 do godz: 12:00.
Od 1 maja 2023 nastąpi znaczna podwyżka cen.

Zachęcamy do dokonywania wznowień posiadanych licencji, jak i zakupu nowych przed 28 kwietnia 2023 r.

Wprowadzane zmiany dotyczą zarówno ofert rozwiązań domowych jak i biznesowych. ESET ujednolica ofertę na całym świecie przystosowując ją do modelu subskrypcji. Zmianie ulegną cenniki oraz sposób przeliczania licencji wieloletnich. W przypadku licencji biznesowych stałe rabaty zostaną zastąpione czasowymi promocjami, częściowo łagodzącymi wzrost cen. Nowe zasady obejmą także ofertę MSP, jak i licencje do samodzielnej aktywacji.

Firma ESET ujednolica cenniki we wszystkich krajach, w których dostępne są jej produkty. Zmieniają się przeliczniki wieloletnie, a dotychczasowy termin „licencja” zmieni nazwę na „subskrypcja”. W ślad za tą zmianą, zgodnie z logiką subskrypcji, roczna cena danego rozwiązania będzie stała – niezależnie od okresu na jaki będzie kupowana ani czy jest to nowa subskrypcja, czy jej przedłużenie.

Firma ESET ogłosiła promocje na rok 2023. Promocje skierowane dla obecnych klientów łagodzą wzrost cen (np. wynikający ze zmiany przelicznika 2/3 lat). Przewidziano także promocje dla jednostek administracji publicznej (GOV) oraz edukacji (EDU). Promocje adresowane są także dla nowych klientów wpływając na atrakcyjność uniwersalnych pakietów biznesowych (cloud&on-prem).

Promocje (tak jak wcześniej rabaty) będą pozwalały na obniżenie ceny dla klienta końcowego w zależności od:

– wersji produktu,
– długości licencji,
– liczby stanowisk,
– branży, którą reprezentuje klient.

Ujednolicenie oferty pakietów dla nowych klientów
W nowej sprzedaży dostępne będą tylko uniwersalne pakiety biznesowe (cloud&on-prem) umożliwiające klientowi zarządzanie ochroną z konsoli lokalnej lub chmurowej (w jednym pakiecie) – wcześniej znane jako pakiety z konsolą w chmurze. Nowy klient zapłaci tyle samo, bez względu na to czy wybierze zarządzanie z konsoli lokalnej (on-prem), czy chmurowej (cloud).

Utrzymanie oferty dla obecnych klientów
Dotychczasowi posiadacze pakietów z konsolą lokalną (on-prem) będą mogli wznawiać i rozszerzać swoje licencje, zmienić pakiet na pakiet o wyższej funkcjonalności lub przejść na uniwersalne pakiety biznesowe (cloud&on-prem) i korzystać dzięki temu z konsoli w chmurze.

Klienci posiadający uniwersalne pakiety biznesowe (wcześniej zwane pakietami z konsolą w chmurze) mogą nadal je przedłużać, rozszerzać oraz podnosić do wyższej wersji.

Aby zamówić rozwiązania ESET w aktualnie obowiązujących cenach należy złożyć zamówienie do 28 kwietnia 2023 r. do godz. 12:00.
Zamówienia złożone po tym terminie będą realizowane na nowych zasadach i zgodnie z nowym cennikiem ESET.

Źródło: https://partner.dagma.com.pl/