ESET nowy cennik maj 2023 post thumbnail

Rozwiązania dla domu i mikrofirm

Subskrypcje imienne wystawiane na konkretnego użytkownika i wymagające podania jego danych w momencie zamówienia.
Subskrypcje elektroniczne na okres 1, 2 i 3 lat, ceny jednostkowe netto w złotówkach
Subskrypcje imienne ESET 05 2023 cennik

Subskrypcje do samodzielnej aktywacji

Subskrypcje sprzedawane bez zdefiniowania użytkownika końcowego, ich bieg rozpoczyna się w momencie aktywacji i podania danych użytkownika końcowego w programie.
Subskrypcje box, serial, elektroniczne na okres 1,2 i 3 lat, ceny jednostkowe netto w złotówkach.

Subskrypcje imienne do samodzielnej aktywacji ESET 05 2023

Ważne: Subskrypcje do samodzielnej aktywacji są ważne przez okres 3 lat od momentu ich wygenerowania.

Subskrypcje box, serial, elektroniczne na okres 1,2 i 3 lat, ceny netto w złotówkach za określoną w tabeli liczbę stanowisk.

Eset Security Pack kontynuacja subskrypcji cennik maj 202323Produkty ESET Mobile Security oraz ESET Smart TV Security można stosować zamiennie, chroniąc TV lub urządzenie mobilne.
Zarządzanie subskrypcjami dla domu i mikrofirm odbywa się za pomocą darmowego portalu https://home.eset.com/.

Matryca aktywacji

ESET matryca aktywacji

Rozwiązania dla biznesu

Subskrypcje imienne, subskrypcje elektroniczne pakietów biznesowych z konsolą lokalną na okres 1,2 lub 3 lat, ceny jednostkowe netto w złotówkach

Rozwiązania dla biznesu subskrypcje imienne cennik maj 2023Subskrypcje elektroniczne pakietów biznesowych z konsolą lokalną na okres 1,2 lub 3 lat, ceny jednostkowe netto w złotówkach

subskrypcje dla biznesu z lokalna konsola cennik maj 2023

UWAGA: Subskrypcje pakietów biznesowych z konsolą lokalną oraz produkt samodzielny ESET Mail Security otrzymują status wycofane – aktywne. Do dnia 31 grudnia 2023r. realizowane są zamówienia na kontynuację subskrypcji, rozszerzenie liczby stanowisk, zmianę na pakiet o wyższej funkcjonalności oraz zmianę na pakiet biznesowy. Od 1 stycznia 2024r. możliwe jest zamówienie zmiany pakietu na pakiet biznesowy, co pozwala na korzystanie z konsoli w chmurze lub kontynuację używania konsoli lokalnej.