ESET nowy cennik maj 2023 post thumbnail

Rozwiązania dla domu i mikrofirm

Subskrypcje imienne wystawiane na konkretnego użytkownika i wymagające podania jego danych w momencie zamówienia.
Subskrypcje elektroniczne na okres 1, 2 i 3 lat, ceny jednostkowe netto w złotówkach

Subskrypcje do samodzielnej aktywacji

Subskrypcje sprzedawane bez zdefiniowania użytkownika końcowego, ich bieg rozpoczyna się w momencie aktywacji i podania danych użytkownika końcowego w programie.
Subskrypcje box, serial, elektroniczne na okres 1,2 i 3 lat, ceny jednostkowe netto w złotówkach.

Ważne: Subskrypcje do samodzielnej aktywacji są ważne przez okres 3 lat od momentu ich wygenerowania.

Subskrypcje box, serial, elektroniczne na okres 1,2 i 3 lat, ceny netto w złotówkach za określoną w tabeli liczbę stanowisk.

Produkty ESET Mobile Security oraz ESET Smart TV Security można stosować zamiennie, chroniąc TV lub urządzenie mobilne.
Zarządzanie subskrypcjami dla domu i mikrofirm odbywa się za pomocą darmowego portalu https://home.eset.com/.

Matryca aktywacji

Rozwiązania dla biznesu

Subskrypcje imienne, subskrypcje elektroniczne pakietów biznesowych z konsolą lokalną na okres 1,2 lub 3 lat, ceny jednostkowe netto w złotówkach

Subskrypcje elektroniczne pakietów biznesowych z konsolą lokalną na okres 1,2 lub 3 lat, ceny jednostkowe netto w złotówkach

UWAGA: Subskrypcje pakietów biznesowych z konsolą lokalną oraz produkt samodzielny ESET Mail Security otrzymują status wycofane – aktywne. Do dnia 31 grudnia 2023r. realizowane są zamówienia na kontynuację subskrypcji, rozszerzenie liczby stanowisk, zmianę na pakiet o wyższej funkcjonalności oraz zmianę na pakiet biznesowy. Od 1 stycznia 2024r. możliwe jest zamówienie zmiany pakietu na pakiet biznesowy, co pozwala na korzystanie z konsoli w chmurze lub kontynuację używania konsoli lokalnej.