Przyjęta przez Microsoft definicja Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego (EMEA)

Wymienieni użytkownicy są uprawnieni do skorzystania z produktów Microsoft w wersji Academic we wskazanych programach; są też zdefiniowani jako uprawnieni użytkownicy edukacyjni. Microsoft zastrzega sobie prawo do sprawdzenia statusu uprawnionego użytkownika edukacyjnego w przypadku każdego klienta lub proponowanego klienta.

A
Instytucja Edukacyjna
I
Instytucja akademicka lub zawodowa zatwierdzona przez stosowny rządowy organ regulacyjny w kraju, w którym Instytucja Edukacyjna ma siedziby główne
• Academic Open
• Academic Select Plus
• Enrollment for Education Solutions (wersja dla podmiotów od przedszkola po szkołę średnią lub dla przedszkola oraz dla szkół wyższych)
• Umowa Get Genuine Windows – Academic
• Umowa Microsoft Customer (obejmuje CSP)
• Umowa Microsoft Online Subscription
• Umowa Microsoft Products and Services Agreement
• Open Value Subscription – Education Solutions (wersja dla podmiotów od przedszkola po szkołę średnią lub dla przedszkola oraz dla szkół wyższych)
• Umowa School (tylko sektor edukacji na poziomie szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej)
• Umowa Services Provider Licensing Agreement
II
Instytucja/organizacja non-profit zajmująca się nauczaniem w pełnym wymiarze godzin, w tym kształceniem ustawicznym, o charakterze pozaakademickim lub bez certyfikatu rządowego.
 • Academic Open
• Academic Select Plus
• Umowa Get Genuine Windows – Academic
• Umowa Microsoft Customer (obejmuje CSP)
• Umowa Microsoft Products and Services Agreement
B
Biura Administracyjne Instytucji Edukacyjnej
Lokalne, regionalne lub krajowe biura administracyjne jednej lub wielu instytucji edukacyjnych opisanych w punkcie A(i) powyżej.
• Academic Open
• Academic Select Plus
• Enrollment for Education Solutions (wersja dla podmiotów od przedszkola po szkołę średnią lub dla przedszkola oraz dla szkół wyższych)
• Umowa Get Genuine Windows – Academic
• Umowa Microsoft Customer (obejmuje CSP)
• Umowa Microsoft Online Subscription
• Umowa Microsoft Products and Services Agreement
• Open Value Subscription – Education Solutions (wersja dla podmiotów od przedszkola po szkołę średnią lub dla przedszkola oraz dla szkół wyższych)
• Umowa School (edukacja na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej)
• Umowa Service Provider Licensing Agreement

 

C
Biblioteki publiczne
Biblioteka publiczna, która świadczy podstawowe ogólne usługi biblioteczne wszystkim mieszkańcom określonej społeczności, dzielnicy lub regionu.
 • Academic Open
• Academic Select Plus
• Umowa Get Genuine Windows – Academic
• Umowa Microsoft Customer (obejmuje CSP)
• Umowa Microsoft Online Subscription
• Umowa Microsoft Products and Services Agreement
• Umowa School
• Umowa Services Provider Licensing Agreement
D
Muzea Publiczne
Stałe muzeum publiczne założone w celach edukacyjnych lub estetycznych, zatrudniające profesjonalny personel i regularnie wystawiające publicznie obiekty materialne.
• Academic Open
• Academic Select Plus
• Umowa Get Genuine Windows – Academic
• Umowa Microsoft Customer (obejmuje CSP)
• Umowa Microsoft Online Subscription
• Umowa Microsoft Products and Services Agreement
• Umowa School
• Umowa Services Provider Licensing Agreement

Specjalna uwaga dotycząca szpitali, systemów opieki zdrowotnej, rządowych szkół wojskowych/placówek szkoleniowych i laboratoriów badawczych:
Szpitale, systemy opieki zdrowotnej i laboratoria badawcze (w tym niezależne laboratoria badawcze lub laboratoria badawcze związane z uprawnionym klientem będącym instytucją edukacyjną lub z agencją rządową) NIE mają uprawnień do uzyskania licencji na produkty w wersji Academic, o ile nie należą w całości do uprawnionej Instytucji Edukacyjnej zdefiniowanej powyżej w częściach A(i) i B i nie są przez nią zarządzane. Wyrażenie „należące w całości i zarządzane” oznacza, że dana Instytucja Edukacyjna jest jedynym właścicielem danego szpitala, systemu opieki zdrowotnej lub laboratorium badawczego oraz jedynym podmiotem sprawującym kontrolę nad codzienną działalnością danej instytucji. Uprawnione szpitale, systemy opieki zdrowotnej i laboratoria badawcze NIE mogą kupować produktów na mocy Umowy School ani NIE mogą być objęte Umową School zawartą przez Instytucję Edukacyjną, nawet jeśli należą w całości do Instytucji Edukacyjnej i są przez nią zarządzane. Szkoły wojskowe i inne placówki szkoleniowe zarządzane przez rząd i nieprzyznające stopni naukowych nie są uprawnione do uzyskania licencji na produkty w wersji Academic.

AcademicQualEdUserDef(EMEA)(POL)(Dec2020)(CR)

Ostatnia aktualizacja 20.05.2021