Prosty twik przyspieszający pracę systemu, ma zastosowanie w różnych systemach Windowsowych (tutaj odsyłam do materiałów technet o dostępności polecenia fsutil w zależności od systemu Windows), przy każdej operacji na plikach system aktualizuje informacje o czasie ostatniego dostępu do pliku. Jeżeli ta informacja nie jest szczególnie ważna lub potrzebna wyłączając ją oszczędzamy wiele cykli pracy dysku twardego, może się to przełożyć na zwiększenie wydajności systemu. Ilość zapisów ma szczególne znaczenie dla nośników typu flash gdzie ilość cykli zapisu ma ograniczoną ilość.

WINDOWS

Polecenie wydajemy z konsoli cmd, uruchamiając ją jako administrator systemu:

fsutil behavior set disablelastaccess 1

Dla poprawnego polecenia otrzymujemy w odpowiedzi konsoli potwierdzenie aktualnego stanu parametru LastAccessDisable. Odpowiednio „1” lub „0” dla wyłączonego i włączonego zapisu czasu dostępu do pliku.

LINUX
Dla systemów linuksowych zapis czasu dostępu do plików ustawiamy modyfikując wpisy tablicy /etc/fstab gdzie znajdziemy partycje montowane wraz ze startem systemu. Parametry odpowiadające za czas dostępu do plików i katalogów to odpowiednio: noatime, nodiratime. Domyślnie te parametry montowana dysków nie występują więc należy je dopisać do nośników które mają nie rejestrować czasu dostępu do plików.