Cennik rozwiązań ESET. Ważny od 01-01-2024 post thumbnail

Podstawowym modelem sprzedaży rozwiązań ESET jest model subskrypcji. Subskrypcje można zakupić na okres roku, dwóch i trzech lat. W modelu subskrypcji roczna cena danego rozwiązania jest stała, niezależnie od okresu na jaki jest kupowana. Ewentualna obniżka ceny jest regulowana za pomocą dostępnych promocji

Rozwiązania dla domu i mikrofirm

Subskrypcje imienne wystawiane na konkretnego użytkownika i wymagające podania jego danych w momencie zamówienia.
Subskrypcje elektroniczne na okres 1, 2 i 3 lat, ceny jednostkowe netto w złotówkach
UWAGA! W celu obliczenia ceny za określoną liczbę stanowisk należy ją przemnożyć przez cenę jednostkową np. EIS na 3 stanowiska, na 1 rok = 3 x 64,77 = 194,31 zł netto.


Subskrypcje do samodzielnej aktywacji

Subskrypcje sprzedawane bez zdefiniowania użytkownika końcowego, ich bieg rozpoczyna się w momencie aktywacji i podania danych użytkownika końcowego w programie.
Subskrypcje box, serial, elektroniczne na okres 1,2 i 3 lat, ceny jednostkowe netto w złotówkach.

Ważne: Subskrypcje do samodzielnej aktywacji można aktywować do dwóch lat od momentu ich wygenerowania. Subskrypcje zamawiane w kanale on-line można aktywować do jednego roku od momentu ich wygenerowania. Do kanału on-line zaliczany jest również system ESD (Electronic Software Distribution)

Produkty ESET Mobile Security oraz ESET Smart TV Security można stosować zamiennie, chroniąc TV lub urządzenie mobilne.
Zarządzanie subskrypcjami dla domu i mikrofirm odbywa się za pomocą darmowego portalu https://home.eset.com/.


Matryca aktywacji

Matryca aktywacji opisuje jaką aplikację można zainstalować i aktywować na urządzeniu w ramach wykupionej subskrypcji.


Rozwiązania dla biznesu

Subskrypcje imienne, subskrypcje elektroniczne pakietów biznesowych z konsolą lokalną na okres 1,2 lub 3 lat, ceny jednostkowe netto w złotówkach

Subskrypcje elektroniczne pakietów biznesowych z konsolą lokalną na okres 1,2 lub 3 lat, ceny jednostkowe netto w złotówkach

UWAGA: Subskrypcje pakietów biznesowych z konsolą lokalną oraz produkt samodzielny ESET Mail Security otrzymują status wycofane – aktywne. Do dnia 31 marca 2024r. realizowane są zamówienia na kontynuację subskrypcji, rozszerzenie liczby stanowisk, zmianę na pakiet o wyższej funkcjonalności oraz zmianę na pakiet biznesowy. Od 1 kwietnia 2024r. możliwe jest zamówienie zmiany pakietu na pakiet biznesowy, co pozwala na korzystanie z konsoli w chmurze lub kontynuację używania konsoli lokalnej.