Nowy sposób wyliczania cen Abonamentów GT dla biur rachunkowych post thumbnail

20 czerwca 2023 firma Insert zmienia sposób wyliczania cen Abonamentów dla biur rachunkowych na aktualizacje programów Rachmistrz GT, Rewizor GT oraz Gratyfikant GT.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, cena Abonamentu będzie uzależniona od liczby używanych podmiotów i będzie się zwiększać o każde kolejne podmioty: 20 w przypadku Rachmistrza GT oraz 5 w przypadku Rewizora GT i Gratyfikanta GT.

Obowiązująca cena Abonamentu będzie wyliczana automatycznie podczas generowania zamówienia na Abonament i będzie się składać z ceny bazowej oraz ceny za kolejne podmioty.

program
cena specjalna netto
cena standardowa netto
Rachmistrz GT
licencja na 30 podmiotów
289
349
Rewizor GT
licencja na 5 podmiotów
649
749
Gratyfikant GT
licencja na 5 podmiotów
649
749
Ceny Abonamentów podstawowych

program
cena specjalna netto
cena standardowa netto
Rachmistrz GT
kolejne 20 podmiotów
89
129
Rewizor GT
kolejne 5 podmiotów
199
239
Gratyfikant GT
kolejne 5 podmiotów
149
189
Ceny Abonamentów za kolejne podmioty

Zasady

 1. Istnieje możliwość zawieszenia/odwieszenia podmiotów.
 2. Klient może zgłosić chęć zawieszenia podmiotów na etapie kupna Abonamentu w Markecie, zostanie wówczas poproszony o kontakt z Insertem i wypełnienie formularza kontaktowego, w którym zadeklaruje liczbę podmiotów, z których będzie korzystać. Na tej podstawie InsERT dokona zawieszenia i prześle do klienta nowe zamówienie, uwzględniające zadeklarowaną liczbę podmiotów.
 3. W celu zawieszenia podmiotów klient może również skontaktować się bezpośrednio z Partnerem lub Działem Sprzedaży InsERT.
 4. Zawieszenie podmiotów w trakcie trwania Abonamentu nie powoduje zmiany ceny Abonamentu. Niższa cena obowiązuje od nowego okresu obowiązywania Abonamentu.
 5. Odwieszenie podmiotów może być bezpłatne, o ile pomiędzy zawieszeniem a odwieszeniem nie doszło do sprzedaży rocznego Abonamentu; w przeciwnym wypadku wiążę się to z opłatą, która jest uzależniona od ceny, w jakiej dokonano przedłużenia Abonamentu przed zgłoszeniem odwieszenia.
 6. Skan pisma, w którym zostanie wyrażona prośba o odwieszenie liczby podmiotów powinien zawierać:
  • dane firmy,
  • numer NIP,
  • numer licencji programu (informację, jak sprawdzić numer licencji można znaleźć tutaj),
  • informację o docelowej liczbie podmiotów.

  Tak przygotowany skan pisma należy przesłać na adres: [email protected].

 7. W przypadku zakupu rozszerzenia o kolejne podmioty w trakcie trwania Abonamentu, cena nie będzie ponownie przeliczana. Nowa cena Abonamentu zostanie wyliczona w momencie jego przedłużania.
 8. W przypadku rozszerzeń open, cena będzie wyliczana indywidualnie. Klient, który będzie chciał dokonać zakupu w Markecie, zostanie poproszony o kontakt z Partnerem lub Insertem.
 9. Cena Abonamentu będzie zaokrąglana w górę w sytuacji, kiedy liczba jednostek rozszerzeń podmiotowych będzie różna od wielokrotności 5 lub 20 podmiotów, np. dla Rachmistrza GT na 45 podmiotów Abonament zostanie policzony jak na 50 podmiotów.
Niniejsza wiadomość nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego.
Źródło: https://www.insert.com.pl/