Zabezpieczanie domen SPF, DKIM, DMARC post thumbnail

Pomagamy naszym klientom w skutecznej i kompleksowej ochronie poczty elektronicznej.

Wdrażamy zaawanasowane zabezpieczenia SPF, DKIM oraz DMARC dla domen naszych klientów w celu ochrony poczty elektronicznej minimalizując ryzyko podszycia się pod nią i wyłudzenia wrażliwych danych.

SPF (Sender Policy Framework) oraz DKIM (DomainKeys Identified Mail) są metodami podstawowej weryfikacji używanej do potwierdzenia, czy wiadomość e-mail została autoryzowana do wysyłki przez właściciela danej domeny. Chronimy tym samym odbiorców naszej korespondencji przed otrzymywaniem sfałszowanych wiadomości e-mail.

SPF

Dokonuje kontroli w celu potwierdzenia, czy wiadomość e-mail została wysłana przez wiarygodnego nadawcę.

DKIM

Zapobiega fałszowaniu wiadomości e-mail przez dodawanie podpisu cyfrowego do nagłówków wiadomości wychodzących zgodnie ze standardem DKIM. Dzięki tej metodzie możemy potwierdzić, że wysłana wiadomość rzeczywiście pochodzi z danej domeny i jej nagłówki nie zostały podmienione podczas jej przesyłania.

Wdrażamy również DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) jako uzupełnienie metod SPF i DKIM.

DMARC

Jest uzupełnieniem dwóch mechanizmów: SPF i DKIM. Ustawiamy polityki DMARC, dzięki którym serwer odbiorcy wie co zrobić, jeśli zabraknie któregoś z podstawowych mechanizmów autoryzacji. Dzięki DMARC zwiększamy dostarczalność maili, ponieważ serwery odbiorcy będą mogły zidentyfikować oraz potwierdzić wiarygodność nadawcy.

DMARC jest popularnym rozwiązaniem, a jego stosowanie jest standardem rynkowym.

Chcesz wdrożyć zabezpieczenia antyphishingowe – skontaktuj się z nami już dziś!