Od 1 października 2020 Insert wprowadza nowy sposób kalkulacji cen Abonamentów na aktualizacje programów:

  • Subiekt GT powyżej 3 stanowisk,
  • Gestor GT powyżej 3 stanowisk,
  • Gratyfikant GT powyżej 30 pracowników.

Zgodnie z przyjętymi założeniami cena Abonamentu będzie uzależniona od liczby używanych stanowisk w przypadku Subiekta GT i Gestora GT oraz liczby pracowników, których dane są przetwarzane w przypadku Gratyfikanta GT.

Cena Abonamentu będzie się zwiększać o każde kolejne 3 stanowiska – Subiekt GT i Gestor GT oraz o każdych kolejnych 50 pracowników – Gratyfikant GT powyżej liczby stanowisk/pracowników wynikającej z licencji podstawowej danego programu.

Obowiązująca cena Abonamentu będzie wyliczana automatycznie podczas generowania zamówienia na Abonament i będzie się składać z ceny podstawowej i ceny za kolejne stanowiska/pracowników.

Ceny abonamentów podstawowych (do 3 stanowisk / 30 pracowników)

Abonament do programu:cena specjalna*cena standardowa
Subiekt GT225315
Gestor GT195245
Gratyfikant GT445495
Ceny netto

Ceny Abonamentów za kolejne stanowiska / kolejnych pracowników

Abonament do programu:cena specjalna*cena standardowa
Subiekt GT - każde kolejne 3 stanowiska99139
Gestor GT - każde kolejne 3 stanowiska5979
Gratyfikant GT - każdych kolejnych 50 pracowników7999
Ceny netto

* dla użytkowników, którzy w ciągu 30 dni od zakończenia dotychczasowej usługi wykupią kontynuację Abonamentu na kolejny rok

Zasady

  1. Istnieje możliwość bezpłatnego zawieszenia/odwieszenia stanowisk i/lub pracowników.
  2. Jeżeli zawieszenie/odwieszenie nastąpi w trakcie trwania abonamentu, cena abonamentu nie będzie ponownie przeliczania. Nowa cena abonamentu zostanie wyliczona w momencie jego przedłużania.
  3. W przypadku zakupu rozszerzenia (stanowiska/pracownicy) w trakcie trwania abonamentu cena również nie będzie ponownie przeliczana. Nowa cena abonamentu zostanie wyliczona w momencie jego przedłużania.
  4. Cena abonamentu dla posiadaczy licencji open Gratyfikant GT pozostaje bez zmian i jest równa cenie bazowej.
  5. Cena abonamentu będzie zaokrąglana w górę w sytuacji kiedy liczba jednostek rozszerzeń stanowiskowych będzie różna od wielokrotności 3 stanowisk np. Subiekt GT 7 stanowisk.
Niniejsza wiadomość nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego.