Kontakt

In4matik Sp. z o.o. NIP: 7312048670 REGON: 361058646 KRS: 0000548816 D-U-N-S®: 427463887 BDO: 000237479 Kapitał zakładowy 5 000,00 złotych opłacony w całości. Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru