Czas dostępu do pliku – wyłączamy (lastaccess, noatime)

Prosty twik przyspieszający pracę systemu, ma zastosowanie w różnych systemach Windowsowych (tutaj odsyłam do materiałów technet o dostępności polecenia fsutil w zależności od systemu Windows), przy każdej operacji na