Definicja Uprawnionej Placówki Edukacyjnej Microsoft

Przyjęta przez Microsoft definicja Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego (EMEA)

Wymienieni użytkownicy są uprawnieni do skorzystania z produktów Microsoft w wersji Academic we wskazanych programach; są też zdefiniowani jako uprawnieni użytkownicy edukacyjni. Microsoft zastrzega sobie prawo do sprawdzenia statusu uprawnionego użytkownika edukacyjnego w przypadku każdego klienta lub proponowanego klienta.
Czytaj więcej