Office 365 Student Advantage

microsoft-office-365-logo-vectorStudent Advantage to oferta dla klientów edukacyjnych korzystających z umów subskrypcyjnych EES, OVS-ES lub School Agreement. Benefit dostępny jest od 1 grudnia 2013 i polega na udostępnieniu Office 365 Pro Plus wszystkim uczniom i studentom placówki edukacyjnej, korzystających z jednej z powyższych umów. Czytaj więcej