Definicja Uprawnionej Placówki Edukacyjnej Microsoft

Przyjęta przez Microsoft definicja Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego (EMEA) Wymienieni użytkownicy są uprawnieni do skorzystania z produktów Microsoft w wersji Academic we wskazanych programach; są też zdefiniowani jako uprawnieni użytkownicy edukacyjni. Microsoft