microsoft-office-365-logo-vectorStudent Advantage to oferta dla klientów edukacyjnych korzystających z umów subskrypcyjnych EES, OVS-ES lub School Agreement. Benefit dostępny jest od 1 grudnia 2013 i polega na udostępnieniu Office 365 Pro Plus wszystkim uczniom i studentom placówki edukacyjnej, korzystających z jednej z powyższych umów.

Benefit jest dostępny bez ponoszenia dodatkowych kosztów!

Warunkiem skorzystania z benefitu jest posiadanie lub wykupienie Office Pro Plus dla wszystkich pracowników organizacji (nauczycieli/wykładowców oraz pracowników administracyjnych). Jeśli warunek jest spełniony każdy uczeń/student ma prawo do zainstalowania Office Pro Plus na 5 stacjach roboczych, niezależnie od posiadanego systemu operacyjnego.

Office 365 Pro Plus zawiera w sobie te same aplikacje oraz gwarantuje bezpieczeństwo i stabilność pracy, która znana jest z pakietu Office Professional Plus 2013. W pakiecie znajdziemy m.in. takie aplikacje jak: Word, PowerPoint, Excel, OneNote czy Outlook. Office 365 ProPlus daje uczniom/studentom możliwość zainstalowania oprogramowania na ich komputerze, zarówno PC jak i Mac (max. do 5 urządzeń na użytkownika). Ponadto Office 365 Pro Plus gwarantuje pracę na aplikacjach niezależnie od dostępności do internetu. Aby skorzystać z tej oferty należy przystąpić do umowy: EES, OVS-ES lub School Agreement (umowa szkolna) oraz zamówić numer produktu ( SKU) Office 365 ProPlus dla studentów za 0$.

Microsoft ogłosił, że wprowadza w programie Student Advatage pewne zmiany, które ułatwią uzyskanie darmowych licencji na Office 365. Polegają one na tym, że uczeń lub student placówki będzie zgłaszał się z prośbą o bezpłatne udostępnienie pakietu biurowego od Microsoftu. Do uzyskania licencji potrzebny będzie jedynie ważny adres mailowy otrzymany od placówki edukacyjnej. Po rejestracji uczniowie dostaną dostęp do najnowszych wersji programów wchodzących w skład Office 365 Pro Plus. Pakiet biurowy będzie można zainstalować na pięciu urządzeniach (komputery Mac, PC i tablety), a do kompletu zostanie dołączony 1 TB miejsca w usłudze OneDrive. Studenci mogą też wtedy uruchamiać na swoich urządzeniach iPhone oraz Android oprogramowanie Office Mobile. Należy jednak pamiętać, że w momencie opuszczenia murów uczelni, licencja na używanie pakietu Office 365 Pro Plus wygasa.

Instytucje, które zakupiły pakiet Office dla swoich pracowników w ramach oferty licencjonowania zbiorowego dla instytucji edukacyjnych, mogą dodać subskrypcję usługi Office 365 ProPlus dla wszystkich studentów lub uczniów. Najnowsze wersje znanych aplikacji pakietu Office do instalacji na maksymalnie 5 komputerach PC lub Mac i na urządzeniach przenośnych, takich jak tablety z systemem Windows, tablety iPad®oraz tablety z systemem Android.

Kilka słów o programie licencyjnym ​OVS-ES – Open Value Subscription Agreement.
​OVS-ES – Open Value Subscription Agreement to program licencyjny, który jest dodatkową opcją dla mniejszych organizacji. Subskrypcyjne programy licencjonowania dają prawo do korzystania z wybranych produktów i ich nowszych oraz starszych wersji w określonym w umowie czasie. Klient ma przez określony czas zapewnione całkowite pokrycie licencyjne, nawet jeśli wzrośnie liczba użytkowników lub urządzeń korzystających z licencji na produkty z grup aplikacji, systemów lub licencji dostępowych CAL (Client Access License). Jedyne, co musi zrobić, to w ramach zamówienia rocznicowego zgłosić wzrost liczby pracowników, podając nową liczbę równoważników pełnego etatu (Full-time Equivalent — FTE). Aby móc otworzyć umowę Open Value Subscription Agreement instytucja edukacyjna musi posiadać przynajmniej 5 pełnoetatowych pracowników lub studentów. Czas trwania subskrypcji to 12 lub 36 miesięcy. W przypadku podpisania umowy na 36 miesięcy opłaty są wnoszone w rocznych ratach.

Korzyści:

  • Łatwość utrzymania zgodności licencyjnej.
  • Proste planowanie budżetu dzięki płatnościom rocznym.
  • Dostęp najnowszych wersji oprogramowania objętego subskrypcją.
  • Niewielki nakład prac na administrowanie, szczególnie ważne w zarządzaniu zasobami oprogramowania w środowiskach zdecentralizowanych.
  • Dostęp do nowego benefitu Student Advantage Office 365 ProPlus dla studentów.

Korzystanie z licencji EES/ OVS-ES
1. Określenie Organizacji Klienta:
Organizacja klienta może obejmować: całą Instytucję, Instytucję wraz z Podmiotami Stowarzyszonymi lub tylko określone Instytuty.
2. Ustalenie liczby pracowników pełnoetatowych FTE:
Wszyscy klienci z subskrypcją EES/ OVS-ES muszą ustalać liczbę pełnoetatowych pracowników, aby uzyskać licencje na produkty w odniesieniu do całej organizacji.
3. Spełnienie kryterium zatrudnienia w Organizacji co najmniej 1000 (EES) lub 5 (OVS-ES) pracowników pełnoetatowych
4. Uzyskanie licencji na co najmniej jeden Produkt w ramach Platformy Desktop
Produkty w ramach Platformy Desktop muszą być licencjonowane w odniesieniu do całej organizacji.

 

Równanie FTE (Full Time Employee)

FTEW przypadku ewentualnych pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.